LINKEDIN MARKETING GURU

Menadžer LinkedIn grupe zasnovan na učinku: Odgovornosti: Rast grupe, angažovanje, generisanje prihoda. Iskustvo: Rekord u ostvarivanju opipljivih rezultata za slične grupe. Geografska lokacija: Može biti udaljena ili lokacija sa uspešnim poslovnim okruženjem. Naknada: Osnovna plata + bonus zasnovan na učinku, potencijalno u rasponu od 60.000 USD - 120.000 USD+ godišnje.


Naknada za menadžera LinkedIn grupe može da varira u velikoj meri u zavisnosti od faktora kao što su obim odgovornosti, veličina i složenost grupe, delatnost, iskustvo i veštine menadžera i geografska lokacija: